O grze

Poćwicz logiczne myślenie i wykaż się!

Jedna z najpopularniejszych gier logicznych - oto Sudoku! W grze należy wypełnić puste miejsca w siatce cyframi od 1 do 9. W jednym rzędzie lub kolumnie każda z cyfr może być użyta tylko jeden raz! To samo tyczy się każdego z dziewięciu kwadratów. 

Dla ułatwienia gra oferuje opcję “notatnik", dzięki której kiedy nie jesteś do końca pewny, możesz wpisać dowolną liczbę za pomocą “ołówka" i sprawdzić, czy wszystko pasuje. Ponadto w menu znajduje się opcja “podpowiedzi", która po jej włączeniu sygnalizuje graczowi, czy poprawnie wpisał cyfrę. 

Uzupełnij poprawnie każdą lukę, aby wygrać poziom!